Protokolai

Vadovų gurmanų klubo tarybos susirinkimų protokolai

 

Čia rasite VG tarybos susirinkimų protokolus, sprendimus, nutarimus.

bullet

2003 10 07 susirinkimas

bullet

2003 10 21 susirinkimas

bullet

2003 11 04 susirinkimas

bullet

2003 11 11 susirinkimas

bullet

2003 12 02 susirinkimas

bullet

2004 01 20 susirinkimas

bullet

2004 02 03 susirinkimas

bullet

2004 03 01 susirinkimas

bullet

2004 04 13 susirinkimas

bullet

2004 04 16 susirinkimas

bullet

2004 05 03 susirinkimas

bullet

2004 05 10 susirinkimas

bullet

2004 05 24 susirinkimas

bullet

2004 06 14 susirinkimas

bullet

2004 10 05 susirinkimas

bullet

2005 02 07 susirinkimas

 

bullet

2003 10 07 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Ramūnas Tranavičius, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė.

Dienotvarkė:

 1. Praeito renginio, įvykusio 2003 09 29 Radisson SAS restorane, aptarimas.

 2. Spalio mėnesį įvyksiančio renginio aptarimas. Pasisako – Rokas (20 min).

 3. Renginių planas metams – Solveiga Zulanienė (20 min).

 4. Tarpklubiniai santykai – pasisako Tadas Šatkauskas (20 min).

 5. Restoranų vertinimas – pasisako Ričardas Rasiukas (20 min).

Svarstyta:

 1. Aptartas praeitas renginys 2003 09 29 Radisson SAS restorane. Pasisakė visi dalyviai. Bendras įvertinimas – patenkinimas. Trūko scenarijaus, užimtumo, prastas maistas.

 2. Solveiga Zulanienė pristatė renginių preliminarų planą metams, kuris buvo šiek tiek bendrom jėgom patobulintas.

 3. Rokas Peištaras pristatė spalio mėnesį planuojamą renginį Navalyje ir siūlomus patiekalų variantus. Taryba iš siūlomo meniu pasirinko austrių ir žuvies patiekalus bei pirtį po vakarienės.

 4. Tadas Šatkauskas paprašė išsakyti ir išklausė visų dalyvių nuomonė apie tarpklubinius santykius – ko tikimės mes iš kitų klubų ir ką mes galime duoti kitiems klubams.

 5. Ričardas Rasiukas pristatė restoranų vertinimo kriterijus ir metodiką. Čia įsiplieskė karštos diskusijos ir ginčai, todėl sutarta pradėti po truputį – pirmiausiai sudėlioti vertinamus objektus prioritetų tvarka.

Nutarta:

 1. Per spalio mėnesio renginį apsvarstyti galimybę surengti išvyką už Lietuvos ribų.

 2. Atlikti namų darbus - sudėlioti vertinamus objektus prioritetų tvarka.

 3. Numatyta kito susirinkimo data 2003.10.21 ir dienotvarkė:

  1. Spalio ir lapkričio renginių aptarimas – Rokas Peištaras (20 min).

  2. Klubo prisistatymo priemonių ir formų aptarimas – Andželika Tribockaitė (20 min).

  3. Gimtadienių ir sporto renginių aptarimas – Rolandas Povilanskas (30 min).

 

bullet

2003 10 21 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Ramūnas Tranavičius, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Virginijus Jurgelevičius, Virgilijus Grigaitis.

Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Spalio mėnesio renginio aptarimas. Pasisakė Rokas. Patvirtintas sprendimas rinktis Navalio virtuvę ir jūros patiekalus.

 2. Lapkričio mėnesį įvyksiančio atviro renginio aptarimas. Pasisakė Rokas. Buvo svarstomi įvairūs variantai (“Klaipėda”, “Meridianas”, “Pas Paolo”).

 3. Gimtadienių ir sporto renginių klausimo iškėlimas (Rolandas) ir aptarimas (pasisakė visi). Apibendrintos mintys ir priimti sprendimai bus išsiųsti tarybai.

 1. Klubo pristatymas. Klausimas nesvarstytas, nes susirinkime nedalyvavo atsakingas asmuo – Andželika Tribockaitė.

 2. Svarstytas Andželikos Tribockaitės buvimo taryboje klausimas. Nutarta įspėti.

 3. Nesumokėjusių nario mokesčio klubo narių atstatymo į klubą procedūra. Atsakingu paskiriamas Virginijus Jurgelevičius.

Kito tarybos posėdžio klausimai:

 1. Tarp tarybos posėdžių nutarta apžiūrėti potencialias lapkričio mėnesio atviro renginio vietas (‘Meridianą”, “Pas Paolo”, “Klaipėdos” 2a.) ir pristatyti diskusijai. 

 2. Atvirų renginių organizavimas. Pristato Tadas Šatkauskas.

 3. Andželikos buvimo taryboje klausimas. Pristato Virginijus Jurgelevičius.

 4. Nesumokėjusių nario mokesčio klubo narių atstatymo į klubą procedūra. Pristato Virginijus Jurgelevičius

 5. Labdaros klausimas. Pasisako Solveiga Zulanienė.

 6. Kitą VGK tarybos posėdį nutarta kviesti lapkričio 4 dieną.

 
bullet

2003 11 04 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Ramūnas Tranavičius, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Virginijus Jurgelevičius, Virgilijus Grigaitis.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Labdaringa veikla. Pristatė Solveiga. Apsispręsta remti našlaičių arba daugiavaikes šeimas. Informaciją apie jas surinks Virginijus Jurgelevičius, apklaus dėl poreikių Solveiga.

 2. Metinis renginių planas. Pristatė Solveiga. Jis patvirtintas taryboje.

 3. Atvirų renginių koncepcija. Pristatė Tadas, pasisakė visi. Nutarta juos rengti.

 4. Lapkričio mėnesio atviras renginys. Nutarta rengti “Pas Paolo”. Itališka virtuvė, tradicijos. Rokas suderins detales.

 5. Gruodžio mėnesio renginys. Pristatė Rokas. Nutarta važiuoti į Taliną.

 6. Klubo narių stojimo, išstojimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimas. Pristatė Virginijus Jurgelevičius. Taryba pritarė.

 7. Andželikos Tribockaitės pasitraukimo iš tarybos prašymas. Jam pritarta. Funkcijos perduotos Solveigai (bendravimas klubo viduje) ir Virginijui Galdikui (klubo prisistatymas).

 8. Klubo suvenyrai. Pristatė Virginijus Galdikas, savo nuomonę pareiškė visi tarybiečiai.

 9. Nutarta kitą VGK tarybos posėdį šaukti lapkričio 11 dieną.

Kito tarybos posėdžio klausimai:

 1. Lapkričio mėnesio renginio aptarimas. Pristato Rokas.

 2. Klubo pristatymas. Pristato Virginijus Galdikas.

 3. Neeilinių sporto renginių plano pristatymas. Pristato Rolandas

 
bullet

2003 11 11 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Ramūnas Tranavičius

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Ramūnas Tranavičius, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rokas Peištaras, Virginijus Jurgelevičius, Virgilijus Grigaitis.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Aptartas lapkričio mėnesio atviras renginys “Pas Paolo”. Patvirtinta renginio programa:
  bullet Muzikantai
  bullet Diskusijos apie kelionę į Taliną
  bullet Gimtadieniai
  bullet Itališki užstalės žaidimai (atsakinga Solveiga)
  bullet Itališkos virtuvės ir patiekalų pristatymas – pristatys
 2. Šį renginį paremti savo lėšomis pasisiūlė Tadas Šatkauskas ir Virginijus Jurgelevičius. Tarybos narių paprašyta pagalvoti ir pasiūlyti, kaip galima būtų paįvairinti renginį už papildomas lėšas.
 3. Patvirtintas Rolando Povilansko parengtas sportinių renginių planas.
 4. Virgilijus Galdikas pristatė klubo suvenyro projektą – vimpelą. Vimpelas patvirtintas, kaip klubo suvenyras. Nutarta ieškoti, kas galėtų juos pagaminti už priimtiną kainą..
 5. Tadas Šatkauskas informavo apie planuojamus renginius “Pramogų banke”, į kuriuos norima sukviesti VG klubo narius – sambuko ragavimas ir Nauji metai. Visi sutiko. Pavesta Tadui Šatkauskui pristatyti konkrečias renginių programas.
 6. Rokas Peištaras pristatė Kalėdinę gruodžio mėnesio savaitgalį planuojamą išvyką į Taliną – pažintis su Talino senamiesčiu, vakare viduramžių gildijos puota, nakvynė viešbutyje. Pavesta išsiuntinėti tarybai konkrečią išvykos programą.
 7. Nutarta kitą VGK tarybos posėdį šaukti gruodžio 2 dieną.

  Kito tarybos posėdžio klausimai:

  1. Klubo prisistatymo atributika. Virgilijus Galdikas.

  2. Restoranų vertinimas. Pristato Ričardas Rasiukas.

  3. Kalėdinė išvyka į Taliną. Pristato Rokas Peištaras.

   
bullet

2003 12 02 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Ramūnas Tranavičius

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Ramūnas Tranavičius, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rokas Peištaras, Virginijus Jurgelevičius, Virgilijus Grigaitis, Solveiga Zulanienė.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Pritarta Dariaus Baleikos, Astos Straupienės ir Vlado Straupo narystės klube nepratęsimui.
 2. Tadas Šatkauskas pristatė šių metų preliminarų VG klubo biudžetą. Aptartos gairės kitų metų biudžeto planui.
 3. Taryba informuota apie VG klubo narės Smiltės Mažūnienės pasiūlymą vieną iš uždarų klubo renginių surengti Klaipėdos viešbučio XII-o aukšto bare. Nutarta įtraukti šį renginį į metinį renginių planą.
 4. Pavesta Solveigai Zulanienei galutinai apiforminti metinį renginių planą ir šią savaitę išsiųsti tarybai.
 5. Aptartos VG klubo prisistatymo sudedamosios dalys. Nutarta surengti tarybos narių apklausą dėl VG klubo vizijos, misijos ir tikslų suformulavimo. Atsakingas – Virgilijus Galdikas.
 6. Ričardas Rasiukas pristatė restoranų vertinimo metodiką. Tarybos nariai savo pasiūlymus išdėstė raštu. Atsižvelgiant į šias nuomones, atitinkamai patobulintą vertinimo metodiką, Ričardas Rasiukas pristatys sekantį mėnesį.
 7. Aptarta Kalėdinė išvyka į Taliną. Nutarta išsiųsti visiems nariams pakvietimus su numatoma programa ir paprašyti registruotis į išvyką iki sekančio pirmadienio.
 8. Diskutuota tarybos darbo organizavimo ir optimizavimo klausimais. Pateikti du pasiūlymai:
  bullet fiziškai padalinti tarybą į dvi funkcines grupes: klubininkystės klausimais užsiimančią grupę ir renginius organizuojančią grupę.
  bullet

  Susirinkimo metu aptarti operatyvinius klausimus ir tik vieną platų diskutuotiną klausimą.

  Nutarta tarybos darbo neperorganizuoti, ypatingą dėmesį skirti diskutuojamo klausimo esmei, reglamentui ir racionalumui.

  1. Nutarta kitą VGK tarybos posėdį šaukti gruodžio 16 dieną.

  Kito tarybos posėdžio klausimai:

  1. Sausio mėnesio renginio aptarimas.

  2. Laisvos formos diskusijos VG klubo tematika.

   
bullet

2004 01 20 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Ramūnas Tranavičius

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Ramūnas Tranavičius, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rokas Peištaras, Virginijus Jurgelevičius, Virgilijus Grigaitis, Solveiga Zulanienė.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Tarybos nariai trumpai pristatė savo funkcijas: kas padaryta, ką reikėtų dar padaryti. Nuspręsta tarybos susirinkimus perkelti į pirmadienius 18.00 val.
 2. Rokas Peištaras pristatė sausio renginio planą “Sinbado Oazėje”.
 3. Preliminariai aptartos vasario renginys kainos, meniu ir programa. Pavesta Tadui Šatkauskui pravesti derybas su “Pramogų banku” dėl VG klubo gimtadienio organizavimo.
 4. Pavesta Ramūnui Tranavičiui paruošti renginių plano elektroninę formą ir išsiuntinėti tarybos nariams klubo narių sąrašą.
 5. Nutarta kitą VGK tarybos posėdį šaukti vasario 2 dieną (pirmadienis).

 

bullet

2004 02 03 susirinkimas

 

Pirmininkas: Ričardas Rasiukas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Virginijus Jurgelevičius, Virgilijus Grigaitis.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Auksinių šaukštų 2003 nominantai. Apsvarstytos galimos kandidatūros. (siurprizas)

 2. Aukcionas per VGK gimtadienį. Numatyti galimi daiktai. (siurprizas)

 3. Tartasi dėl kviečiamų asmenų (rėmėjų, informacinių priemonių, garbingų svečių) sąrašo į klubo gimtadienį.

 Kito tarybos posėdžio klausimai: 

 1. Gimtadienio renginio organizavimas:
  bullet

  Meniu

  bullet

  Programa

  bullet

  Pakvietimo tekstas

  bullet

  Kiti klausimai

   
bullet

2004 03 01 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Virginijus Jurgelevičius, Virgilijus Grigaitis, Ramūnas Tranavičius.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Buvo aptartas praėjęs Klubo gimtadienio renginys. Išryškinti trūkumai – vietos trūkumas, nemokamų gėrimų pateikimas svečiams, maisto kiekis bei kokybė. Taryba įsipareigojo rezervuoti pakankamą vietų skaičių visiems tikriesiems klubo nariams per bet kurį gurmanų renginį. Gimtadienio renginio balansas – nulinis. Neįteiktus “auksinius šaukštus” nutarta įteikti nuvykstant į vietą.

 2. Naujų klubo narių priėmimas, senų išstojimas. Priimti du nauji nariai – Gintaras Dragašius ir Romualdas Jonaitis. Išstojo Valdemaras Puodžiūnas.

 3. Aptartas neeilinis klubo renginys. Nutarta jį daryti kovo 10 dieną.

 4. Aptartas kovo mėnesio renginys “Juodajame Vilke”. Nutarta patikslinti meniu. Taip pat nuspręsta, kad per šį renginį bus apklausiami gurmanai dėl noro dalyvauti nestandartiniame klubo renginyje – vyno ir sūrių degustacijoje. Bus iškeltas galutiniam svarstymui labdaros klausimas.

 5. Nuspręsta atsisakyti gimtadienio šampano. Lieka atvirukas su palinkėjimais ir sveikinimo kalba.

 6. Diskutuota kai kuriais klubininkystės klausimais. Galutiniai sprendimai nepriimti.

 7. Nuspręsta kitą Tarybos posėdį šaukti kovo 15 dieną.

 

bullet

2004 04 13 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Virgilijus Grigaitis, Ramūnas Tranavičius.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Nutarta pirmą Tarybos susirinkimą po balandžio mėnesio eilinio klubo renginio skirti VGK Tarybos narių pasisakymams apie nuveiktus ir nenuveiktus jų darbus.

 2. Neeilinis tradicinis klubo renginys – bowlingo turnyras – nukeliamas į rudenį.

 3. Svarstyta balandžio mėn. eilinio klubo renginio vieta. Nutarta pasidomėti galimybėmis šį renginį daryti Ferdinande arba Anikėje. Atsakingi Tadas Šatkauskas ir Ričardas Rasiukas.

 4. Aptartas tradicinis neeilinis ir atviras klubo renginys – pajūrio tvarkymas. Preliminariai nutarta jį daryti gegužės 15 dieną. Atsakingi už šį renginį:

-     vieta, laikas, suderinimas su Regioninio parko direkcija – Rolandas Povilanskas

-     maistas (Agrovet šašlykai ir visa, ko reikia prie jų) – Virginijus Galdikas

-     alus – Ričardas Rasiukas

-     pramogos suaugusiems ir vaikams – Ramūnas Tranavičius

Numatoma renginio kaina – 15 Lt. Suaugusiems ir 5 Lt. vaikams.

 1. Nutarta eilinį birželio mėnesio klubo renginį daryti gamtoje, prie Platelių ežero. Preliminari data – 18,19, 20 d.d. Atsakingi – Ramūnas Tranavičius ir Virginijus Galdikas.

 2. Svarstyta galimybė, kaip neeilinį klubo renginį daryti pėsčiųjų žygį nuo Klaipėdos iki Nidos. Ričardas Rasiukas atliks klubiečių apklausą.

 3. Diskutuota kai kuriais klubininkystės klausimais. Problema – “išsisėmė” tinkamos eilinių klubo renginių vietos. Ką daryti? Ar kartoti jas po kelis kartus, ar prisirišti prie vienos vietos ir kviestis skirtingas virtuves? Galutiniai sprendimai nepriimti. Nutarta iškelti šį ir kitus klausimus Visuotiniame klubo narių ataskaitiniame susirinkime. Numatoma data – šių metų gegužė.

 4. Nuspręsta kitą Tarybos posėdį šaukti balandžio 16 dieną, 15.00 val. Honda bare.

 

bullet

2004 04 16 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Virgilijus Grigaitis, Ramūnas Tranavičius, Virginijus Jurgelevičius.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Nutarta balandžio mėnesio renginį daryti restorane “Navalis”.
 2. Svarstyta gegužės mėn. eilinio klubo renginio vieta. Nutarta pasidomėti galimybėmis šį renginį daryti Ferdinande arba Anikėje. Atsakingi Tadas Šatkauskas ir Ričardas Rasiukas.
 3. Įsigaliojus naujai tvarkai, nutarta perregistruoti klubo įstatus. Atsakingas Tadas Šatkauskas.
 4. Nutarta pakalbėti su ponais Mantulovais dėl jų sugrįžimo į klubo gretas. Atsakingas Ramūnas Tranavičius.
 5. Nuspręsta kitą Tarybos posėdį, kuris bus ataskaitinis, šaukti gegužės 3 dieną.

 

bullet

2004 05 03 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Lina Lukoševičienė.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Linutė pristatė finansinę ataskaitą, klubo narių stojimo, išstojimo bei lankomumo tendencijas, auksinių klubo ženklelių suvestinę.

 2. Buvo atliktas Klubo tarybos narių darbo vertinimas.

  Tadas Šatkauskas:

  a)      tarpklubiniai santykiai – nebuvo

  b)      auksinių šaukštų teikimas – aiškiau apibrėžti nominaciją

  c)      klubo regalijos – užpatentuoti ženklą “Rekomenduoja gurmanai”, užsakyti klubo ženkliukų. Šiems dalykams skirti lėšų iš klubo biudžeto

  d)      renginių vedimas – priekaištų nėra

  Virginijus Jurgelevičius:

  a)      kodeksas

  b)      metraštis

  c)      darbas su skolininkais

  Visi šie darbai atliekami be priekaištų

  d)      klubo brošiūros išleidimas – neišleista, skirti šiam reikalui lėšų iš biudžeto

  Rolandas Povilanskas:

  a)      protokolas – vedamas

  b)      varžybos – suorganizuotos vienos (šaškių), bowlingas nukeltas rudeniui, dėl dažasvydžio neaišku

  c)      gimtadieniai – klubiečiai sveikinami

  Rokas Peištaras:

  a)      renginiai – visi numatyti įvyko

  b)      ekskursijos į įmones – atsisakyta šiems metams

  Ričardas Rasiukas:

  a)      restoranų vertinimas – sistema kuriama, skirti lėšų iš biudžeto

  b)      netradiciniai renginiai – planuojamas pajūrio tvarkymas bei ilga kelionė per kopas

  Ramūnas Tranavičius:

  a)      www - palaikomas

  b)      duomenų bazė – tvarkoma

  c)      klubiečių informavimas – reiktų šiek tiek operatyviau

  Solveiga Zulanienė:

  a)      klubiečių bendravimas – vyksta

  b)      labdara – renkama

  c)      renginių planas – padarytas. Pradėti rūpintis kitų metų renginių planu.

  d)      Atviras renginys visuomenei – perkelta į kitus metus.

  e)      Renginio šablonas – sukurti

  Virgilijus Grigaitis:

  a)      Foto archyvas – yra. Įpareigojamas padaryti bendrą klubo narių nuotrauką, o taip pat ir rinktinių nuotraukų albumus norintiems jį įsigyti.

  b)      Verslo naujovių pristatymas – nebuvo

  c)      Klubo svečiai – registruojami

  Virgilijus Galdikas:

  a)      klubo suvenyras – nėra. Pateikti pasiūlymus, skirti lėšų iš klubo biudžeto.

  b)      Klubo narių prisistatymai – vyksta

  c)      Klubo pristatymas – neparuoštas

 3. Svarstytas labdaros klausimas. Nesumokėjo po 100 lt. 11 tikrųjų klubo narių. Juos rekomendavę asmenys įpareigojami pakalbėti su skolininkais ir perduoti informaciją apie rezultatus Tarybos nariui Virginijui Jurgelevičiui.

 4. Kitas Tarybos posėdis šaukiamas gegužės 10 dieną, 18 val. Honda bare. Bus svarstomi gegužės mėnesio neeilinis (Pajūrio tvarkymas) ir eilinis – numatomas Ferdinande arba Anikėje– kubo renginiai bei kiti aktualūs klubininkystės klausimai.

   

bullet

2004 05 10 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Ramūnas Tranavičius.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Aptartas gegužės mėn. 31 dieną vyksiantis eilinis Gurmanų klubo renginys. Jis numatytas restorane “Taravos Anikė”. Klubiečiams bus pristatyta prancūziška virtuvė.
 2. Galutinai suderintas neeilinis VGK renginys – pajūrio tvarkymas, kuris įvyks gegužės 22 dieną. Atsakingas Ričardas Rasiukas.
 3. Svarstyta visuotinio ataskaitinio klubo susirinkimo data. Nuspręsta ji nukelti rudeniui. Atsakingas Tadas Šatkauskas.
 4. Kitas Tarybos posėdis šaukiamas gegužės 24 dieną, 18 val. Honda bare.

 

bullet

2004 05 24 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Virgilijus Galdikas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Solveiga Zulanienė, Ramūnas Tranavičius, Virginijus Jurgelevičius.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Aptartas gegužės mėn. 31 dieną vyksiantis eilinis Gurmanų klubo renginys. Jis įvyks restorane “Taravos Anikė”. Klubiečiams bus pristatyta prancūziška virtuvė. Diskusijai bus iškeltas klausimas apie birželio mėnesio renginį gamtoje. Atsakingas – Ramūnas Tranavičius.
 2. Solveiga Zulonienė pristatė klubo paramos projektą. Ji įpareigota apklausti 3 remtinas šeimas ir sužinoti jų poreikius. Tadas Šatkauskas akcijai nušviesti pakviečia Vox Maris, Virginijus Jurgelevičius – Balticum TV ir, jei sutiks, Klaipėdos dienraštį.
 3. Pristatytas birželio mėnesio vasaros renginys. Jis įvyks birželio 18-20 dienomis prie Platelių ežero. Ramūnas Tranavičius įpareigotas pristatyti renginio sąmatą ir scenarijų.
 4. Kitas Tarybos posėdis šaukiamas birželio 7 dieną, 18.00 val. Honda bare.
 
bullet

2004 06 14 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Ramūnas Tranavičius, Virginijus Jurgelevičius.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Aptartas tikrųjų klubo narių užsimokėjimo už pusmetį klausimas. Daugumai klubiečių reikia priminti jų pareigą iki rugsėjo mėnesio eilinio renginio.
 2. Svarstytas klubo narės Julijos Stankienės narystės klausimas. Dėl laiku nesumokėto mokesčio be pateisinamų priežasčių  nutarta ją pašalinti iš tikrųjų klubo narių sąrašo.
 3. Svarstytas klubo narės Smiltės Mažūnienės buvimo klube klausimas. Jos prašymu nutarta narystės klausimo svarstymą atidėti iki rugsėjo mėnesio.
 4. Iki rudens sutvarkyti einamuosius klubo reikalus. Atsakingas Tadas Šatkauskas.
 5. Nutarta birželio mėnesio eilinį ir atvirą klubo renginį organizuoti prie Platelių birželio 18-20 dienomis. Atsakingi  už šį renginį Ramūnas Tranavičius ir Virgilijus Galdikas.
 
bullet

2004 10 05 susirinkimas

Pirmininkas: Tadas Šatkauskas

Sekretorius: Rolandas Povilanskas

 

Dalyvavo: Tadas Šatkauskas, Ričardas Rasiukas, Rolandas Povilanskas, Rokas Peištaras, Ramūnas Tranavičius, Solveiga Zulanienė, Virgilijus Galdikas, Virgilijus Grigaitis.

 

 Svarstyti klausimai ir priimti sprendimai:

 1. Pritarta V. Grigaičio prašymui suspenduoti jo narystę VG klube iki šių metų pabaigos.
 2. Pritarta klubo narės A. Martinkienės prašymui atleisti ją iš klubo narių jai pageidaujant.
 3. Svarstytas klubo narės Smiltės Mažūnienės buvimo klube klausimas. Jos prašymu nutarta ją atleisti iš klubo narių tarpo.
 4. Pritarta iš klubo Tarybos narių tarpo atleisti Ramūną Tranavičių jam pačiam prašant.
 5. Buvo svarstomas spalio mėnesio renginio vietos klausimas. Nutarta pasidomėti galimybe šį renginį suorganizuoti ponios Odebrecht kiniečių restorane. Atsakingi Ričardas Rasiukas ir Tadas Šatkauskas.
 6. Nuspręsta kitą Tarybos posėdį šaukti spalio 12 dieną.

 

bullet

2005 02 07 susirinkimas

 

VADOVŲ GURMANŲ KLUBAS

 

VISUOTINIO KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMO

 

PROTOKOLAS  Nr. 4

2005 m. vasario 07 d.

Klaipėda

 

 

Susirinkimo pirmininkas:                   Tadas Šatkauskas

Susirinkimo įgaliotas asmuo:             Lina Lukoševičienė               

 

Dalyvavo 13 (trylika) Vadovų Gurmanų klubo narių:

Tadas Šatkauskas

Rolandas Povilauskas

Ramūnas Tranavičius

Rokas Peištaras

Dainius Zabukas

Ričardas Rasiukas

Vidmantas Stumbra

Algis Rapalis

Michail Zaripov

Virgilijus Galdikas

Gintaras Navickas

darius Macijauskas

Romualdas Jonaitis

 

  SVARSTYTA:

 

I.                    Klubo veiklos finansavimas ir mokesčiai.

II.                 Klubo veiklos kryptys - renginiai ir klubininkystė.

III.               Klubo tarybos reorganizavimas.

 

NUTARTA :

 

I.                   Klubo veiklos finansavimas ir mokesčiai..

 

 

II.                Klubo veiklos kryptys - renginiai ir klubininkystė.

Kadangi klubo pagrindinės veiklos kryptys – klubininkystė ir renginių organizavimas, idėjų klubo nariai turi daug, o vykdymą reikia organizuoti tik visuomeniniais pagrindais .

Nutarta siekti, kad kiekvienas klubo narys prisidėtų prie klubo veiklos, apsiimdamas kuruoti vieną ar kelis  uždavinius.

Aptartas „Uždavinių sąrašas“ pridedamas.

Dalyvavę visuotiniame susirinkime nariai iškarto savanoriškai pasisiūlė, kokias sritis ar užduotis noretų kuruoti.

Nuspręsta iš esmės pakeisti klubo renginių turinį ir programą.

Nuspręsta visų narių pastangom padidinti klubo narių skaičių, į klubą pritraukiant vadovus iš savo aplinkos.

  

III.             Klubo tarybos reorganizavimas.

Kadangi klubo veikla atskirta į dvi sritis (klubininkystė ir renginiai), pagal šias sritis suskirstyti visi klubo uždaviniai ir idėjos. Nuspręsta, kad  kiekvieną iš užduočių savo nuožiūra pasirinks klubo nariai. Jų darbui kuruoti iširinksime 3 viceprezidentus.

1 – klubininkystės sričiai, 2 – renginių organizavimo. Klubo tarybą sudarys prezidentas, 3 viceprezidentai ir klubo finansistas.

Išrinkti viceprezidentai: Rokas Peištaras, Ričardas Rasiukas, Michail Zaripov.

Nuspręsta klubo prezidentą rinkti dvejiems metams ir artimiausius rinkimus organizuoti gegužės mėnesio renginyje.

Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, pakeisti klubo įstatus.

 

BALSAVIMO REZULTATAI :    “už” – vienbalsiai (atviras balsavimas).

 

Susirinkimo pirmininkas - Tadas Šatkauskas

Susirinkimo įgaliotas asmuo - Lina Lukoševičienė

 

 

 

 

SAVO NUOMONĘ IR PASIŪLYMUS SIŲSKITE tadas@sabelija.lt

arba tiesiog surašykite čia.