Fotogalerija 2001

I-ieji VG klubo veiklos metai (2001 m.)

 

VG klubo Naujųjų 2002-jų metų sutikimas 2001 12